Berichten

Tips ‘n’ Tricks

image De Buizerd

Ieder jaar rond deze tijd sturen we je de Buizerdtip; niet nieuw maar ieder jaar wel weer actueel!

Een opmerkelijke verschijning, de buizerd. Soms turend op een weipaal of in een boom langs de bosrand, om plotseling naar de grond te duiken als hij een muis ziet. Vooral te vinden in agrarisch landschap waar akkers, houtwallen en bospercelen elkaar afwisselen. Maar je ziet ze ook langs onze Nederlandse snelwegen, zittend op een hectometerpaal of verkeersbord. En in de lucht herken je ze aan de rondcirkelende beweging.

Als een buizerd een scheerduik boven jou als hardloper maakt ervaar je dat waarschijnlijk als bedreigend. De vogel voelt zich met name door jou bedreigd en wil haar jongen in het nest in broedtijd (ca 3 weken) beschermen met haar gedrag. De meeste aanvallen zijn echter schijnaanvallen: het voelt evengoed bedreigend! Vooral hardlopers en wielrenners moeten het ontgelden.

Wat kun je doen om een aanval te voorkomen en wat doe je als je wel wordt aangevallen?

Enkele tips:

– Vermijd de directe nestomgeving (100 meter is voldoende) gedurende het broedseizoen (ca. 3 vanaf nu); kies een andere route als je weet waar een buizerd (ongeveer) zijn nest heeft.

– Ondanks dat de mode heel fluoriserend is: trek even géén felgekleurde kleding aan; dáár komt een buizerd nl op af. In de natuur betekent felgekleurd  gevaar.

– Kijk goed om je heen: Dit is een beetje lastig voor ons als lopers, maar buizerds vallen vaak van achteren aan. Ben alert als je iets achter je hoort en probeer bij een (schijn)aanval de roofvogel aan te kijken: vogels die zich aangekeken voelen vertonen veel minder agressief gedrag.

– Zorg voor gezelschap: de kans op een aanval neemt af als je in een groepje loopt (drie personen is vaak al genoeg).

– Schrik de vogel af met geschreeuw of zwaai met je armen boven je hoofd.

– Check voordat je gaat lopen of er een buizerd “waargenomen” is in de buurt van jouw favoriete trainingsrondje of meld zelf jouw waarneming aan de vogelbescherming 

 

Bron: Werkgroep roofvogels vogelbescherming Nederland, Dutchrunners