Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vanuit veel organisaties wordt gewezen op het belang van het veilig kunnen melden van ongewenst gedrag door collega’s, trainers etc. Ook leden van de Loopgroep kunnen geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Let wel: iedereen bepaalt zelf wat hij of zij ongewenst vindt. Het kan om simpel aanraken gaan maar ook om pesten, seksuele intimidatie en agressie. Een vertrouwenspersoon zorgt in eerste instantie voor de eerste opvang van degene die is lastig gevallen. Daarom zijn we blij dat Corine Tiben deze taak op zich wil nemen.

Corine:

“Het bestuur heeft mij gevraagd om die taak op me te nemen. Dat doe ik graag”

Een vertrouwenspersoon gaat verder na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. Zo nodig geeft hij begeleiding als een lid de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht t.o.v. de persoon zelf. Niet over een situatie. Deze kan door de vertrouwenspersoon wel bij het bestuur worden aangekaart. Een en ander uiteraard altijd in overleg met de aangever.

Mocht er zich een dergelijk situatie voordoen, hou het bespreekbaar. U kunt contact met mij opnemen op nr. 06-28065380.

Groet Corine”

Geef een antwoord