Loopgroep zaken…

Contributie ’22 Lidmaatschap voor ’22 is wederom €100,-. Begin van het jaar zal de factuur per mail worden verzonden. Zijn je gegevens (NAW-mailadres-telefoonnr.) in de tussentijd aangepast, of wil/kun je het komende jaar helaas niet aansluiten: geef het voor 31-12-’21 door per mail, zodat wij het tijdig en correct kunnen verwerken. Aangepaste trainingen… Vanwege de Covid maatregelen zijn we op …

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Vanuit veel organisaties wordt gewezen op het belang van het veilig kunnen melden van ongewenst gedrag door collega’s, trainers etc. Ook leden van de Loopgroep kunnen geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Let wel: iedereen bepaalt zelf wat hij of zij ongewenst vindt. Het kan om simpel aanraken gaan maar ook om pesten, seksuele intimidatie en agressie. Een …